SILKSCREEN | English edition | Frågor: |
 
Schablonmetoder användes i Kina och Japan runt 900-talet. I England och Frankrike började man under 1800-talet använda silke som schablonbärande material. Tidigt 1900-tal utvecklades teknikerna för tryck i flera färger samt metoder för framställning av schablonfilmer.
Tillämpningen av silkscreentekniken var under den här tiden i huvudsak för industriellt bruk och därför inte anammad av konstnärerna. För att skilja kreativ silkscreen från de värdsliga ändamålen introducerades termen serigrafi, av en intendent på Philadelphia Museum of Fine Art. (Seri, latin för silke och det grekiska graphos, för skrift).
Under 50-talet och 60-talet började tekniken även att anammas av estetiska grupper och konstnärer. Tekniken visade sig idealisk för kraftfulla uttryck och symboler i en modern kultur, samt en tillgänglig och enkel metod att framställa grafik och bilder i stora upplagor för bl a spridning av icke-kommersiell information, solidaritet, kulturpolitiska ändamål och ställningstaganden.


Tryckning kan ske för hand eller i halv- eller helauto-
matiska maskiner. Screenteknik behöver inte kräva dyr och avancerad utrustning eller stora utrymmen. Utrustning och original kan hanteras i egna ateljén.
 
Silkscreen
     
    m e r . . .

© L.Hejll, S-23253 Åkarp, Sweden E-post: